OYAD - Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

OYAD Derneği Olarak OYAK 62. Genel Kurulundan Beklenti ve Taleplerimiz.

OYAD tarafından 04/05/2022 gönderildi

OYAD Derneği Olarak OYAK 62. Genel Kurulundan Beklenti ve Taleplerimiz.

Beklenti ve taleplerimizin gerçekleşebilmesi için OYAK Üyelerinin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Derneğimize üye olarak bu gücü sağlamak sizin elinizde. Gücün sizde olduğunu unutmayın.

 1. OYAK geçmişten ders alarak Türkiye Cumhuriyetine düşmanlık yapacak düşünce fikir kişi ve kurumlara karşı personelini bir arada tutacak adaletli şeffaf insan merkezli projeler oluşturarak bunların tüm personelin maddi ve manevi ilerlemesini sağlamaya yönelik çok ciddi projeler geliştirmek esas ana fikri olmalıdır. Personeli görevde ve emeklilikte yalnız bırakmayarak bir arada tutarak Türkiye Cumhuriyeti menfaat ve ülküsü için çalışan gayret eden bir vatan sevdalısı topluluk bir ülkenin geleceği için büyük bir teminattır bir büyük güçtür. Bu nedenle OYAK'a çok büyük görevler düşmektedir.
 2. Üyelere yönelik otomobil satış kampanyalarının yıl içerisinde düzenli olarak gerçekleştirilmesi, marka ve modellerin tamamının stoklara bağlı olarak satışa sunulması, araç satış süreçlerinin OYAK platform üzerinden takibine imkân tanıyan sürecin etkinleştirilmesi hususlarının değerlendirilmesini ve otomobil kampanyasından istifade süresi ve koşullarının incelenmesini,
 3. Emekli maaş sistemi (EMS) üzerinden kâr payı alan üyelerin bankalardan alabileceği promosyonlara yönelik protokol yapılması hususunun incelenmesini,
 4. OYAK'ın yıllık olarak dağıtmış olduğu kar payları sistemde bulunan tüm üyelerine detaylı bir biçimde, şeffaf olarak, paramızı nasıl değerlendirildiği konusunda açıklanmalı tüm üyeleri bilgilendirilmesini,
 5. OYAK Emekli Aylıklarının bağlanması ve ödeme oranların tercihleri üyeler tarafından Aralıktan Nisan Ayının 15 ine kadar olan süre içinde tercih edilmektedir. Aylığın Ödenmesine esas Oranlar takip eden Mayıs ayı içiresinde belirlenmektedir. Üyeler OYAK emekli aylıklarının oranlarını belirlerken gerekli analiz yapamamakta ihtiyaç belirleme oranlarında sağlıklı tercihlerde bulunamamaktadır. Bu nedenle emekli aylık oranları tercihi genel kurul tarihlerinden sonra yapılmasını, ayrıca enflasyona endeksli maaş alma tercih sisteminin getirilmesini, Örneğin Enflasyon oranı kadar tutarın rezerve eklenerek kalanın maaş olarak verilmesi ve bunun enflasyon +5, +10 gibi oranlar belirlenerek üyelerin rezervinin erimesinin önüne geçilebilir.
 6. Günümüz şartlarında yatırım araçları çeşitliliği artmış ancak bu çeşitliliğin artması ekonomik okuryazarlık gibi bir kavramı hayatımıza yerleştirmiştir. Asıl işi güvenlik ve asayiş olan ordu personelini yatırımlar konusunda hatalı işlemler yanlış yatırımlar dolandırılma riskleriyle karşı karşıya bırakmış bir çok personel mağdur olmuş. Mağduriyetlerin mesleki sosyolojik bireysel olumsuz sonuçları olmuştur.

OYAK'ın bu konuda personel odaklı mümkün olduğunca personel maddi varlıklarını güvensiz ortamlarda değerlendirmesinin önüne geçecek personeli kendi bünyesine toplayacak mevduat karlılık ilişkisinde diğer yatırım araçlarından daha karlı cazip imkânlar sunacak çalışmalar yapmasını

Örnekler

 1. OYAK Üye Aidatları Tercihi %10 %15 %20 %25 %30 %35 vb.gibi
 2. OYAK Yatırımın personeli kazanmaya yönelik daha yoğun çalışma yapması
 3. Ücretsiz Ekonomi okur yazarlık eğitim verilmesi
 4. Kıymetli Maden Borsa Madeni Para Konusunda danışmanlık hizmetinin yaygınlaştırılması
 5. Gayrimenkul yatırım ortaklığı kurularak üyelerin ortaklığa katılması
 6. Katılım finansçılık esaslarına göre üye tercihlerine göre sisteme dahil edilmesi
 7. Kıymetli Maden Biriktirim fonu kurulması
 8. Otomobil Biriktirim Fonu Kurulması

 

 1. OYAK’ın Personel ve Ailelerinin eğitim kariyer anlamında çalışmalar yapması

Örnekler             

a. OYAK Vakıf Üniversitesi kurarak personel çocuklarını bünyesine toplayıp güçlü bir insan kaynağı oluşturması

b. OYAK Kariyer birimi kurarak bu birim üzerinden bilgi birikimi olan personel çocuklarını ve emekli personeli ve aidiyet duygusuyla  hizmete ve tecrübeden maddi ve manevi istifade etmesi

c. OYAK ve bağlı şirketlerde şeffaf bir şekilde personel çocuklarına staj önceliği verilmesini

d. Personele Yönelik kurumsal görüşmeler yaparak yüksek lisans yabancı dil vb….. kişisel gelişime yönelik çalışmalar yapılması

 

 1. Çeşitli sebeplerden emekli olan genç emekli personeli bir araya getirecek yönlendirecek projeler geliştirmesi
 2. Konut araba vb… projelerinin en düşük rütbedeki personel maaşı baz alınarak ödeme planı oluşturulması
 3. Halen uygulanmakta olan aylık ve 3 aylık maaş tercihlerine ilave olarak yıllık maaş alma tercihi de verilebilir, OYAK Platforma nema hesaplama programı eklenebilir,
 4. Daha önce OYAK'tan ayrılmış olan Üyelere dönüş hakkı tanınabilir,
 5. Pay oranlarının 1/4, 2/4, 3/4 ve 4/4 pay yerine 1/20 paydan başlayarak 20/20 paya kadar çıkarılmasını bu sayede daha küçük tasarrufların sisteme kazandırılması sağlanabilir. Ayrıca bu 20 paydan 2 payını yıl içinde çekmesi sağlanarak kredi uygulamasının yerini alabilir.
 6. OYAK üyelerinin bireysel fikir ve düşüncelerini beyan edeceği taklit edeceği icabında anketler düzenleyebileceği SENİN FİKRİN BENİM İÇİN ÖNEMLİ Platformu kurulması tüm OYAK personelini görebileceği etkileşime girebileceği OYAK şirketlerinin puanlama bileceği bir ortam oluşturulabilir,
 7. OYAK üyelerinin tüm OYAK şirketlerinden alacağı mal ve hizmetlerde ayrıcalıklı indirim uygulamasını örneğin belli bir kotada dışarı çimento 66 TL OYAK üyelerine 60 TL gibi uygulanabilir,
 8. OYAK kurullarında görev alacak personelin şeffaf yapılmasını hangi kriterlere göre personel seçildiğinin açıklanmasını demokratik, şeffaf ve liyakatli esaslı seçim yapılmasını ve EMS üyelerine temsil hakkı verilmesini,
 9. Spor kulüplerine sponsor olmaktansa OYAK Spor kurulması mevcut OYAK üyelerinin ve ailelerinin lisanslı faaliyet yürütmesi için destek verilebilir,
 10. OYAK ana fikri sosyal ekonomik gelişiminde ekonomik gelişmeyi ön plana çıkarmış personelin sosyal gelişimini ötelemiştir. Sosyal gelişimi destekleyecek projeler ortaya koymalıdır. OYAK’ın muhtaç olduğu ekonomi insan kaynağı her türlü alt yapı kendi değeri üyelerinde mevcuttur.
 11. OYAK inşaat koordinatörlüğünde (proje desteği kredi desteği ile) yerel küçük çaplı TSK mensuplarının oluşturduğu grup kooperatifi gibi personeli ev sahibi yapacak çalışmaları destek vermesini saygı ile talep ediyor ve siz saygıdeğer üyelerim ile paylaşıyoruz.

 

                                                                                                                                                                                    OYAD Yönetim Kurulu