OYAD - Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) 62. Olağan Genel Kurulu öncesi (BASIN AÇIKLAMASI)

OYAD tarafından 04/05/2022 gönderildi

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) 62. Olağan Genel Kurulu'nun 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılması kararı alınmıştır...

Vatanın her karış toprağında gecesini gündüzüne katarak canı pahasına görev yapmakta olan ve hayatının büyük bir bölümünü şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her çeşit kademesinde fedakarca görev yapıp, emekli olmuş binlerce OYAK üyesi olarak;
Kurumun senelik bilanço ve kâr-zarar hesaplarını inceleyerek aktüeryal kârın üyelere dağıtımına karar vermek görevi olan OYAK Genel Kurulu'ndan; "Tamamlayıcı Mesleki Emeklilik Fonu olarak, üye birikimlerini doğru yatırımlarla korumak ve sürdürülebilir şekilde büyütmek, üye memnuniyetini sağlamak'' misyonu doğrultusunda ülkemizin ekonomik sıkıntılar yaşadığı, hayat pahalılığının arttığı ve enflasyonun yaşam şartlarını zorladığı bu dönemde üyelerinin hakkı olan nemayı vermesi konusunda üzerine düşen görevi yapması beklemektedir.

Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OYAD) olarak, herşeyin farkında olduğumuzu, beklentilerinin karşılanmaması durumunda üyelerimizin talep ve istekleri doğrultusunda, kanuni haklarımızı etkin şekilde ve geniş halk kitlelerine duyuracak biçimde
kullanılacağımızın bilinmesini, kamuoyuna saygıyla duyururuz. 29 Nisan 2022

OYAD YÖNETİM KURULU