OYAD - Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

OYAK YETKİLİ KURULARINDA TEMSİL HAKKI İÇİN DERNEKLERDEN RANDEVU TALEBİ

OYAD tarafından 05/05/2022 gönderildi

  İLGİ     : (a) 205 Sayılı OYAK Kanunu.

              (b) Milli Savunma Bakanlığının (Personel Genel Müdürlüğünün) 29 Mart 2021 tarihli, E-

                 77420856-132.05-168390 sayılı, OYAK hakkında konulu yazısı.

 

  1. İlgi (a) kanunun 17’nci maddesinde; 30.06.1996 tarihinde yapılan değişiklik ile Emekli Maaş Sisteminde (EMS) yer alan üyeler daimî üye kapsamına alınmıştır. Bu değişiklikle daimi üyelerden olmasına rağmen, OYAK Sermayesinin % 40.9’una sahip, Mart 2022 rakamları ile sayıları 83.291 kişi olan EMS Üyeleri, emekli olmaları ve münferit bulunmaları, birlik ve müesseselerde vazifeli olmamaları, emekli personelin komuta hiyerarşisi bulunmaması gibi gerekçeler gösterilerek, OYAK Yönetim Organlarında EMS’ne kayıtlı daimi üyeler bu güne kadar hiç temsil edilememiştir.

 

  1. Konunun açıklığa kavuşması ile ilgili olarak dilekçe teslim etmeye gittiğimiz OYAK Genel Müdürlüğü tarafından konunun muhatabı olarak Milli savunma Bakanlığı adres olarak gösterilmesi üzerine, kanunun yürütülmesinden sorumlu bakanlığa derneğimiz üyeleri dilekçe ile müracaat etmiş, ilgi (b) ile verilen cevabi yazıda; ‘ilgi (a) kanunun 3’üncü maddesi [Temsilciler Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı’nca kuvvet ve müesseselerdeki daimi üye adedi dikkate alınarak birlik ve müesseselerde vazifeli ve bu Kanunun 17 inci maddesinde yazılı daimi üyeler arasından, mensup oldukları birlik ve müesseselerin kumandan veya amirlerince tespit olunacak mümessillerden terekküp eder. ] hükmünü amirdir. Söz konusu amir hüküm çerçevesinde, aynı kanunun 17’nci maddesinde sayılan daimi üyelerden, birlik ve müesseselerde vazifeli olanlar arasından temsilciler kurulu üyeleri seçilebilmektedir.’ denilmiştir.

 

  1. OYAD Derneği Hukuk Komisyonu ve Danışma Kurulu tarafından yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda, EMS üyelerinin OYAK Temsilciler Kurulunda (ve kurumun diğer organları olan Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda) yer almasında yürürlükte bulunan kanun ile EMS üyelerin bu kurullarda temsil edilebileceği tespit edilmiştir.

 

  1. 2022 yılı Mayıs ayında yapılması planlanan Ordu Yardımlaşma Kurumunun 62’nci Genel Kurulunda Emekli Maaş Sisteminde (EMS) yer alan daimi üyelerin temsil edilmesi konusunun gündem maddeleri arasına alınarak, statü derneği olmayan, tüm statüleri içerisinde üye olarak barındıran Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OYAD tüzüğü buna uygundur) ile birlikte statü dernekleri tarafından temsil edilmeleri, TBMM Dilekçe Komisyonuna bu konuda verilen e-dilekçeye katkı verilmesi, temsilde adalet konusundaki mağduriyetin ve kanuna aykırılığın giderilmesi hususunun görüşülmesi için randevu verilmesini ivedilikle talep ederiz.                                                                                                                               

 

 

         (İMZALIDIR)                 

                                                                                                                                              Kamil SARIYILDIZ            

                                                                                                                                             OYAD Genel Başkanı       

 

 

DAĞITIM        :

Gereği :

Uzmanlar Fed.Yön.Kur. Bşk.lığına

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Der.Yön.Kur.Bşk.lığına

TESUD Yön.Kur. Bşk.lığına

TEMAD Yön.Kur. Bşk.lığına

EMUJAD Yön.Kur. Bşk.lığına

Uzmanlar Sos. Day. Der.Yön.Kur.Bşk.lığına

Uzmanlar Yar.Der. Yön.Kur. Bşk.lığına

Em.Uz. ve Aileleri Der. Yön.Kur. Bşk.lığına

Uz. ve Aileleri Der. Yön.Kur. Bşk.lığına

TUZED Yön.Kur. Bşk.lığına

Ankara Şehit Aileleri Der.Yön.Kur. Bşk.lığına

BANDER Yön.Kur.Bşk.lığına

MEDADER Yön.Kur.Bşk.lığına

AKİAD Yön.Kur.Bşk.lığına

Emekli Bçvş.lar Der.Yön.Kur.Bşk.lığına

ŞAGAD Yön.Kur.Bşk.lığına

SİME-SEN Yön.Kur.Bşk.lığına